Dịch vụ tư vấn pháp luật về bảo hiểm:

- Thành lập doanh nghiệp bảo hiểm;

- Tư vấn về những khía cạnh pháp lý của bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, và bảo hiểm bắt buộc (ví dụ bảo hiểm cho bên thứ ba, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp);

- Xem xét và giải thích hợp đồng bảo hiểm; và

- Soạn thảo, nhận xét và hoàn tất hợp đồng.

- Tư vấn và giải quyết chế độ bảo hiểm thai sản cho lao động nữ;

- Tư vấn và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động lâm vào tình trạng thất nghiệp.

- Tư vấn giải quyết chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp...

và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của Quý khách hàng.

Statistics
  • Online3
  • Today9,717
  • This month120,400
  • Total619,253
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second